Training - PhD Theses

< back

Funcions dseta d'operadors en la Física: algunas aplicacions recents

Status: proposal

Advisor(s): Emilio Elizalde
Requisites
Projecte de final de carrera
Description
Introducció a les funcions zeta, us com a reguladors, aplicacions: cálcul de determinants, geometria fractal